Προγράμματα

SO-CLOSE

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση ή τον αποκλεισμό των προσφύγων, διευκολύνοντας τις κοινές αναφορές με ανάλογες ιστορίες, μέσω της διαμεσολάβησης καινοτόμων ψηφιακών και καλλιτεχνικών εργαλείων.

Εκπαιδευτικό πακέτο για την ενδυνάμωση των οργανώσεων, των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων

Οι οργανώσεις προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη δημόσια ζωή, λειτουργώντας ως η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νεοεισερχομένων και της κοινωνίας υποδοχής.

Η ομάδα συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων (SAT)

Με βάση την εμπειρία του στην κινητοποίηση και την ενδυνάμωση των προσφυγικών κοινοτήτων στην Αθήνα, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι αποφασισμένο να εστιάσει στην ολιτιστική πολιτική τους ένταξη.

Υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) και επικεντρώθηκε σε δύο στόχους: Στην ενδυνάμωση και στην υποστήριξη των γυναικών με προσφυγικό υπόβαθρο και στην ενεργοποίηση μελών των κοινοτήτων σε δομές φιλοξενίας κι όχι μόνο.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων (GFR F.C.)

Το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για την προσέγγιση και την επίτευξη του στόχου της ένταξης των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνία.

HARTS (Hands on Refugees’ Talent & Sustainability)

Το HARTS είναι μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από γυναίκες για γυναίκες. Είναι μία μη χρηματοδοτούμενη δράση που βασίζεται στις δωρεές που έχουν λαμβάνειν οι συμμετέχουσες στη δράση από σειρά δημοσίων εκδηλώσεων κι όχι μόνο.

Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση για το πλαίσιο της ανιθαγένειας

Το πρόγραμμα στόχευσε στην εδραίωση και στη διάδοση γνωστικών εργαλείων που παρήχθησαν στην πρώτη φάση του έργου για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων προσφυγικών κοινοτήτων που έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο της ανιθαγένειας στην Ευρώπη.

ERMES II

Μέσα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο, παρατηρήθηκε ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση των διαμεσολαβητών κι ιδιαίτερα σε θέματα ψυχικής υγείας.

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ελάτε σε επαφή σήμερα!