حمایت ازما اهدا - به ما بپیوندید

کمک مالی

پناهندگان.بله انان نیز همانند شما یک انسانند با این تفاوت که انها مجبور به ترک خانه هایشان شدن .

شماره انسانهایی که مجبور به رهایی خانه و کشورشان شدن به رقم بسیار بالایی که تا کنون سابقه نداشته رسیده . در پنج ساله گذشته بیش از 15 درگیریهای منطقه ای  قدیمی یا جدید باعث شده میلیونها انسان در جهان بی خانمان و اواره گردنند.

Θερμή παράκληση να αναφέρετε το όνομά σας στην αιτιολογία κατάθεσης καθώς και να μας στείλετε ένα email στο [email protected] ενημερώνοντάς μας για την δωρεά και τα πλήρη στοιχεία σας. Σε κάθε περίπτωση, έπειτα από επικοινωνία, αποστέλλουμε απόδειξη είσπραξης.
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογαριασμου : 6551-127279-339
ΙΒΑΝ : GR75 0171 5510 0065 5112 7279 339
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμου : 129/480397-35
ΙΒΑΝ : GR43 0110 1290 0000 1294 8039 735
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων