خدمات اجتماعی

آدرس نقاط و محل ارائه خدمات – سازمان خیریه عام المنفعه ” جون س. لاچیس”

(John S. Latsis Public Benefit Foundation)

معلومات انترنیتی در باره خدمات اجتماعی برای پناهندگان، پناهجویان و مهاجرین:

ارائه این معلومات یکی از فعالیتهای مجمع پناهندگان یونان  (Greek Forum of Refugees) است که با پشتیبانی مالی سازمان خیریه “لاچیس”  تحت پروگرام “نقاط ارائه خدمات” به اجرا گذاشته میشود. هدف از ایجاد این پلتفورم انترنیتی اطلاع رسانی و تسهیل در ارجاع و ارتباط پناهندگان و مهاجرین با ارگانها و سازمانهای که هرگونه خدمات مربوط به آنهارا ارائه میکنند میباشد. ایجاد این ارتباط از طریق یک بخش مخصوص در وبسایت مجمع پناهندگان www.refugees.gr  با انتخاب گزینه “خدمات اجتماعی” بسیار ساده و آسان امکان پذیر است. جمع آوری این اطلاعات در طول دوره ماه اپریل تا جون سال 2016 انجام گردیده است. این خدمات عام المنفعه بصورت اساسی شامل موضوعات زیر میباشد:

  1. آموزش و پرورش
  2. آموزش زبان یونانی
  3. مسکن
  4. تغذیه و لباس
  5. مراقبت های پزشکی و دارویی
  6. حمایت روانی
  7. پشتیبانی حقوقی و مشاورتی
  8. حقوق اجتماعی و تأمین آن
  9. بحران پناهندگی
  10. شماره تلفن های موارد عاجل و اضطراری
latsi

ماخواهان اشتراک و همکاری تمام ارگان ها و سازمان ها دراین پروژه هستیم تا با دادن معلومات از فعالیت ها، اختتام یا به اجرا گذاشتن پروگرامهای جدید و تمام فعالیتهای مربوطه شان در ارتباط با پناهجویان و مهاجرین مارا یاری نمایند. تنها هدف این پروگرام دسترسی مسقیم و آسان به اطلاعات ضروری  برای هر فرد که نیاز به کمک دارد میباشد تا بتواند مستقیما با هر سازمان که میخواهد ارتباط برقرار نماید. لذا بدین منظور تمام اطلاعات قابل دسترس به پنج زبان یونانی ، انگلسی، فرانسوی، عربی و فارسی ترجمه گردیده است. افزودن هرگونه اطلاعات در باره خدمات رایگان بسیار مفید و ارزنده میباشد.

* ارائه این معلومات یکی از فعالیتهای مجمع پناهندگان یونان است که با پشتیبانی مالی سازمان خیریه “لاچیس” تحت پروگرام “نقاط ارائه خدمات” به اجرا گذاشته میشود.

موسسهفورم معلوماتی /حقوقیادرستلفن 1تلفن 2 فکسسایتایملارایه خدمات سااعات کاریمعلوماتنظرات
داکترهای جهانی پزشکی و بشر دوستا نهSapfous 12210-3213150210-3213850http://www.mdmgreece.gr[email protected]Ifantis Tasos, Retinioti Nancyعلاوه بر محل اقامت . نیز خدمات پزشکی ، مواد غذایی ، لوازم بهداشتی شخصی ، حمایت روانی ، تفسیر ، فعالیت های آموزشی و خلاق برای کودکان ارائه میشود.
مرکز همبستگی اجتماعی ملی E.K.K.A.مراکز حمایت اجتماعی1)Thessalonikis 9, Agios Ioannis Rentis 2) Vas. Sofias 135 & Zacharof,
Ampelokipoi
3) Karolou 16, Vathis's Square
1) 213 2018609 2) 213 2039706 3) 213 2037714راهنما اجتماعی خط اضطراری: 1971) 210 4257552 2) 213 2039768 3) 213 2037713
http://www.ekka.org.gr [email protected] مراکز حمایت اجتماعی با مددکاران اجتماعی، روانشناسان ، جامعه شناسان اسکان دادن در خوابگاهها را ارائه می نمایند . برای هر کسی که رفتن و ماندن آنها به آزمایش های پزشکی و نیاز به گرفتن دارو دارند کمک می نماید اشخاصیکه سابقه کیفری داشته باشد و در حال حاضر منتظر هستند پناهندگان و معتادان سابق را قبول و اگر ادغام مجدد به پایان رسانیدن اعتیاد خویش را داشته باشند کمک می کنند .
ONISIMOSانجمن حمایت از حقوق زندانیان و زندانیان سابقAsklipiou 60Α & Sergiou Patriarchou 8210 36220172103645305http://www.onisimos.gr [email protected] دوشنبه و جمعه
9.00­16.00
کمک برای رفع نیازهای زندانیان، خانواده های آنان و زندانیان سابق ، با کمک های مالی و نیازهای اساسی (غذا، لباس، کفش ، مبلمان، اجاره پرداخت، صورت حساب های مختلف و غیره) روانشناس بالینی روزانه متعهد به حمایت از زندانیان سابق و خانواده های زندانیان هستند . انجمن محل اقامت برای یک زمان کوتاه فراهم می کند. اقامت در یکی از هتل های آتن ، برای کسانی که مشکل مسکن دارند.پروژه Stegi (+)، حامی حامیان منطقه اقتصادی اروپا ( ایسلند، لیختن اشتاین ، نروژ)، توسط سازمان بین المللی مهاجرت ، مدیر عامل سازمان صوم پشتیبانی برنامه گرانت دوره 01/09 / 2013-30 / 04/2016 (*) این برنامه ادامه خواهد داد و پس از آوریل ، هنوز نه در مورد حمایت و اطلاعات بیشتر می دهیم تلفن 2102022388
HCDCP خابگاهنهاد حقوقی شخصیVassilikwn 7, ZIP code : 18540 Piraeus210 4111401http://www.keelpno.gr/[email protected] Dimitropoylos Christosمراکز مهمان نوازی، با هدف ارائه مسکن به افراد زیر سن قانونی بدون همراه و دیگر پناهجویان آسیب پذیر (مانند خانواده های تک فرزند ، زنان آسیب پذیر ، و غیره) خدمات اریه خواهد شد به تمام گروه های جامعه علاوه بر مسکن ارائه شده: حمایت روانی ، پشتیبانی بهداشتی، خدمات واسطه گری ، حمایت حقوقی ، مشاوره و اطلاعات و فرصت در یونان ، درس یونانی، فعالیت های خلاق ، آموزش درمانی برای افراد زیر سن قانونی و سازماندهی فعالیت های بین فرهنگی پوشش نیازهای اساسی زندگی ، غذا، تمیز کردن، امنیت، آموزش و حمایت از کار به گروه های آسیب پذیر ، آموزش و پرورش / آموزش / راهنمایی حرفه ای برای بدون همراه minors._x005F_x000D_
مناطق اتن و پاتراس در حال اجرای پروژه هستند . در آتن عمل یک ساختار محل اقامت برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه و در Patras یک ساختار محل اقامت برای 30 کودک بدون همراه و یکی برای 40 cases._x005F_x000D_ آسیب پذیر
HCDCP خابگاهنهاد حقوقی شخصیVassilikwn 7, ZIP code : 18540 Piraeus210 4111401http://www.keelpno.gr/[email protected] Dimitropoylos Christos از انهاییکه درخواست پناهنده گی میکنند یک تایید لازم است که مرض (HIV) نداشته باشند وهمچنین، این افراد در هیچ مورد دچار کدام جرم نشده باشد تا بتوانند درخواست پناهنده گی کنند معتادان پناهندگان که از نظر قانونی در این کشور جرمی داشته باشند یا به یکی امراض مبتلا باشند درخواست پناهنده گی انها رد مگردد.
سازمان خیریه خواهران مادر ترزا Emonos 79، Kolonos 2108254770 مسئولان تغییر دوره ای خوابگاه زنان با کودکان و زنان ( پسران تا 6 سال با جواز بهداشتی گذرنامه، هویت و اجازه اقامت لازم است . حذف افراد مبتلا به عفونت ها و بیماری های پوستی. پناهندگان و مهاجران که اجازه اقامت داشته نمی توان تحت شرایط خاصی جایگزین ، اما پوشش پزشکی ندارد. مهمان نوازی ارائه سه ماه است و پس از آن با توجه به وضعیت اگر تامین مسکن ادامه یا نهسازمان خیریهEmonos 79, Kolonos2108254770سازمان خیریهخوابگاه برای زنان که مورد لت و کوب و با کودکان ( پسران تا 6 سال مجاز ). بهداشت گذرنامه، هویت و اجازه اقامت لازم است اگر آنها به مهاجران می آیند . حذف افراد مبتلا به عفونت ها و بیماری های پوستی. پناهندگان و مهاجران که اجازه اقامت داشته نمی توان تحت شرایط خاصی جایگزین شوند، اما پوشش پزشکی دارند. مهمان نوازی ارائه سه ماه است و پس از آن با توجه به وضعیت اگر تامین مسکن ادامه دارد یا نه؟
پراکسیس : مرکز پذیرش بی خانمان ها.موسسهDeligiwrgi 26­28, Metaxourgeio2105244574210 5244576http://www.praksis.gr/enتعطیلات روزمره به علاوه
30 : 9 30 : 8
تعطیلات روزمره به علاوه
30 : 9 فرصت برای استفاده حمام و لباس های شسته شده ، لباس تمیز، درمانگاه مراقبت های اولیه، فرصت برای استراحت ، نوشیدن و غذای میان وعده ارائه میگردد، دسترسی به اینترنت، حمایت روانی شده توسط دانشمندان علوم اجتماعی آموزش دیده ، کمک با ارجاع به خدمات اجتماعی ، بیمارستان ها، آماده سازی CV و پشتیبانی در پیدا کردن کار 8:30 است .
Κ.I.Α.D.Α.شهرداری اتن دریافت و همبستگی مراکز Pireos 35 & Sofokleous 70210 5246516210 5235671https://www.cityofathens.gr/ypiresies/dioikitikes-koinonikes-ypiresies/dieythynsi-koinonikis-alilegiis-ygeias#A4[email protected] برای جمع آوری آزمایشهای پزشکی ( هپاتیت، رادیوگرافی قفسه سینه ، روانپزشکی و سم شناسی ، فتوکپی ID ، پاک کردن سابقه کیفری است. فراتر از معاینات پزشکی که لازم است اگر پناهندگان هر یک از مدارک فوق را نداشته باشندمی توانید به سادگی یک نرم افزار مهمان نوازی را درمرکز پذیرش است دریافت نمایید تا به شما کمک کند.
دفتر پناهنده گی خابگاه ارسیسموسسهSyngrou Avenue 352, Kallithea21094162102109416242http://arsis.gr/estia-prosfigon/[email protected]Kaldani Mariaافرادی که آسیب پذیر تر هستند زنان باردار، خانواده پدر و مادر با کودکان زیاد و غیره} علاوه بر اینکه مسکن داده میشود : 1} پشتیبانی و توانبخشی برای خانواده ها با یکی یا هر دو پدر و مادر 2} مشاوره اجتماعی ، اطلاعات و حمایت روانی به بزرگسالان و اعضای خانواده . {خانواده هایکه تجربه مشکلات اجتماعی 3 را دارند } راهنمایی شغلی ، مشاوره آموزش و کار 4} مشاوره حقوقی در رابطه با محل سکونت و کسب پناهندگی و مسائل مربوط به کار 5} فعالیت های خلاق، آموزشی، فرهنگی و تفریحی برای کودکان و بزرگسالان.
مرکز مهمان نوازی Exarheia ، آتنانجمن مراقبت از کودکان سازمان خیریه Isavrwn 48, Εxarheia210­3813290https://www.sma-athens.org/[email protected]Parthenidis Fotis
NOSTOSموسسهMetsovou & Notara, Εxarheia210­2232545210­5221950https://www.nostos.org.gr/site/gr/filoxenia.html[email protected]Tsaliki Tomasinaهماهنگ با NOSTOS و همکاری با GSSE ایسیس ( تامین مالی صندوق پناهندگی اتحادیه اروپا و تامین اجتماعی وزارت رفاه )که از دسامبر سال 2011 تا به امروز در مرکز آتن به طور موقت میزبانی پناهجویان را مینماید ظرفیت کل 70 نفر است ( خانواده های بی خانه ) به غیر از وعده های غذایی روزانه و مسکن خوابگاه جامع روانی-اجتماعی و مشاوره مهیا است .
ΙΝΕΔΙΒΙΜ : مرکز اسکان برای افراد زیر سن قانونی بدون همراه و مادران مجرد با کودکان کوچکنهاد حقوقی شخصی6th station on Chasia Avenue,Ilion210­2311079210­2311081http://www.inedivim.gr[email protected]Tsolakidou Evaggeliaهدف خانواده پدر و مادر تنها ، زنان مجرد تا به دختران 30 سال و بدون همراه . مسکن است اکه برای مردم ساخته شده اند تقاضای پناهندگی و اعطا تا زمانی که فرآیند استرداد کامل انجام شده است. فراتر از مسکن نیز ارائه غذا، لباس و لوازم بهداشتی، کمک های حقوقی، حمایت روانی اجتماعی و دروس یونانی .
MELLONساختار میزبانی210 88 15 310http://www.mellonshelter.gr/[email protected]Triperina Kiriakiاز اکتبر سال 2013، هنگامی MELLON ایجاد شده بود میزبان 60 افراد زیر سن قانونی بود همراه 14 نفر از مادران کودکان زیر سن در طبقه مجزا همان ساختمان برای حدود 6 ماه مهمان نوازی برای هر فرد. میزبانی همه پناهنده گی که در یونان و مطابق با قوانین مربوطه در زمینه تعهدات بین المللی این کشور ثبت شده اند میزبانی تا ارزیابی کاربرد آنها توسط مقامات خدمات ارائه شده توسط خوابگاه مربوطه شامل : تغذیه ، لباس، اوازم بهداشتی، حمایت روانی و حقوقی، دروس یونانی ارتباط با بازار کار دارند.
همبستگی فعلیابتکار عمل از بنیاد جامعه خیریه باز (OSF)Domokou 2 (Domokou, Philadelphias and Samou junction), across Stathmos Larissis, 2nd floor (central Athens)210 6772500 (Athens)6949084488 (Thessaloniki)210 8250986http://www.solidaritynow.org/[email protected] and [email protected]Eda Gemi (Athens) and Ioanna Fourkiwtou (Thessaloniki) برنامه همبسته گی مسکن در حال حاضر برای مردم سوریه ، عراق و پناهندگان اتیوپی است . شرایط لازم : در حال حاضر ثبت درخواست پناهندگی یا درخواست مهاجرت ارائه سرپناه موقت به 700 نفر برای پناهندگان 600 نفر در آتن و 100 نفر در Thessaloniki افرادی که در این برنامه برای جای به جای ثبت نام کرده اند . ارائه یارانه تا 300 € هر ماه برای پناهندگان، برنامه "عملیات برای پناهندگان در Thessaloniki- میزبانی و خدمات پشتیبانی " شامل ارائه اطلاعات ، مهمان نوازی / خانواده در شرایط آسیب پذیری در هتل ها ، غذا و لباس نیازهای اساسی، ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی / امتحانات ، حمایت روانی و اجتماعی و حمایت های قانونی و کمک به روند پناهندگی . روش پناهندگان از طریق کار اجتماعی در خیابان streetwork البته اگر کسی علاقه مند است می توانید به این شمارها تلفن فوق تماس بگیریدپروژه Stegi (+)، حامی حامیان منطقه اقتصادی اروپا ( ایسلند، لیختن اشتاین ، نروژ)، توسط سازمان بین المللی مهاجرت ، مدیر عامل سازمان صوم پشتیبانی برنامه گرانت دوره 01/09 / 2013-30 / 04/2016 (*) این برنامه ادامه خواهد داد و پس از آوریل ، هنوز نه در مورد حمایت و اطلاعات بیشتر می دانم. تلفن 2102022388 به اعلام
خانه مورد استفاده برای پناه جویان (26 Notara street)ابتکار عملNotara 26697 887 3643http://www.notara26.info/blog/هماهنگی توسط گروپساختمان اشغال شده در سرک26 Notara ، که مسکن های اشغالی برای پناهندگان و مهاجران شده است .
ماموریت: «ESTIA » خوابگاه برای پناهندگان بدون همراه N.G.O توسط قلمرو مذهبی اسقف اعظم آتنIras 8 & Despos Sechou – ZIP CODE: 117 43 – Neos Kosmos210-9701530210-9701530http://www.mkoapostoli.com/?page_id=1159[email protected] and [email protected]Vassiliki Yamaliدر پاسخ به اهداف صندوق پناهندگی اتحادیه اروپا ، ماموریت های ایجاد و راه اندازی شده است که یک خوابگاه درمنطقه اقیو دیمیتریوس آتیکا ، با ظرفیت 20 نفر ارائه خدمات به پناهندگان بدون همراه کمک می کند.
ΑΡΣΙΣ - مهمانخانه برای پناهندگان و مهمان نوازی ساختار مراقبت برای کودکان پناهجو
بیدون همراه
موسسهSyngrou 352Athens 210 8259880Thessaloniki 2310-526150210 8259880http://arsis.gr/[email protected] and [email protected]Alkina Loussi (Athens), Irida Landina (Thessaloniki)موسسه ارسیس سرپناه برای خانواده های پناهنده که درخواست پناهندگی داده اند فراهم می کند . این موسسه همچنین دارای سه خابگاه برای پناهندگان در تسالونیکی، ولس و Alexandroupolis برنامه های کاربردی برای مسکن در مراکز فوق الذکر از طریق شماره های زیر ساخته شده است. کمک های اجتماعی خط اضطراری " 197 " بانک خط حمایت از کودک ملی " 1107 " خدمات 24 ساعته است.
مسکن موقت برای پناهندگان تحت برنامه اسکان مجدد طرح نقل مکانشهرداری اتن و کمیساری عالی پناهنده گان Development & Athens Tourism Promotion company, Xenofontos 7, ΑthensUNHCR 2106726462210 3312002210 32 16 653http://www.developathens.gr/relocation[email protected]Maria Malapetsaشهرداری آتن متعهد به پوشش 1200 باب خانه برای اجاره 200 آپارتمان در سال 2016 است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان . بر اساس استانداردهای بین المللی و تجربه ، انتخاب و ترویج بهره برداری گردید پناهندگانی که نیاز ( حقوقی، بهداشتی ، و غیره) برای گنجاندن در این برنامه آسیب پذیری دارند. آپارتمان هایی که در شهرداری آتن، نئااسمیرنی ، زگرافو ، به Tavros - مسکاتو و اقیو دیمیتریوس واقع شده است را مطابق به معیارات تعیین در اختیار خانواده ها قرار میدهد.شهرداری آتن در همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان از طریق توسعه آتن و گردشگری ، پیاده روی کردن . پروژه برای پناهجویان و نامزدها برای جابجایی خارج از کشور (طرح جابجایی) در قالب اینکه حد اقل یک سقف خانه برای هر پناهجو داشته باشند را پیش میبرند.
مرکز هتل: کودکان بدون همراه به دنبال پناهندگی ( در اگریا ، ولس)مرکز اسکان تحت نظارت صلیب سرخ یونانPedopoli Aghias Sofias ZIP CODE. 37300 (Agria, Volos)24280922022428092202[email protected]Zagorianou Ioanna, Lachana Eleniمرکز مهمان نوازی برای کودکان بی سرپرست در Volos تحت نظارت صلیب سرخ یونان. کودکان در مرکز به طور مستقیم از طریق EKKA (مرکز همبستگی اجتماعی ملی) ارسال می شود. ارائه مواد غذایی و مراقبت های پزشکی، و دیگر خدمات.
HOSPITALIY CENTER FOR HOMELESS «ΑΝΑΚΟUFISI»منافع عمومی شهرداری شرکت از پیرهOmiridou Skilitsi 19, Piraeus2104101753210 4133187210-4178595http://www.boroume.gr/?post_type=boroumeplace&p=5393[email protected]Administrative Employeesپس از بازسازی کامل مهمانخانه دراتاق دو و سه می توانند در مجموع 41 نفر جای داده و گنجایش دارد. مهمانسرای از توالت مشترک و دوش ( مردان و زنان به ترتیب)، اتاق غذاخوری، اتاق ذخیره سازی، به طور کامل مجهز لباس های شسته شده / اتاق اتو کردن، خدمات اجتماعی و دفتر منشیگری و پذیرش در این زمینه، محل اقامت ، لوازم بهداشتی شخصی و لباس، نیمی از هیئت مدیره ، مشاوره و حمایت های روانی اجتماعی و پوشش اجتماعی / ممتاز ارائه شده است. محل اقامت دارای نرم افزار است خوابگاه ، اجازه اقامت، معاینه پزشکی و و کمک به اشخاصیکه سابقه کیفری دارند . اقامت در خوابگاه تا سه ماه وقت دارد.منافع عمومی شهرداری شرکت از پیره عمل دوباره " ANAKOUFISI " مرکز مهمان نوازی برای بی خانمانها .
ارک جهان"ارک جهان" یک سازمان غیر انتفاعی مراقبت های ویژه برای مادر و سازمان محافظت از کودکان است توسط کشیش انتونیوس تاسیس شده است Zinodorou 3 and Κallikleous, Κolonos (Athens headquarters)210 5141953 (Athens)26510 34117 (Ioannina) 210 5141953 (Athens) and 22710 81953 (Chios)210 5141935http://kivotostoukosmou.org/kivotos/content/view/12/28/lang,el/[email protected]Aggeliki Mourouna (Chios)"ارک جهان" یک سازمان غیر غیر انتفاعی است که مراقبت های ویژه از مادر و کودکان مکنند زندگی در شرایط بی توجهی و رها کردن، بدون مراقبت های پزشکی بدون آینده ، بیشتر از خانوادها پدر و مادر تنها ، و کودکان انها یی که بدون پدر و مادر هستند. "ار ک جهان" در سال 1998 توسط کشیش پدر آنتونیوس تاسیس شد. در حال حاضر ، به ویژه در منطقه ای مانند خیوس که وضعیت غیر قابل است، ارک از طریق دادستانی نزدیک می شود به کودکان پناهنده بدون همراه
مرکز پذیرش صلیب سرخ یونانیشبکه جهانی اومانیستEpikourou 34, Αthens2103313772http://www.redcross.gr/[email protected]Mr. Ranosمرکز خطاب به پناهندگان به رسمیت شناخته شده ساکن در یونان و خانواده های آنان. ارائه مسکن همراه با خدمات مختلف دیگر (مواد غذایی ، خدمات پزشکی، حمایت روانی ، و غیره) مدت مسکن داده شده شش ماه است و سپس نظر به وضعیت پناهندگان ارزیابی دوباره صورت میگیرد .
مرکز وهوتل: کودکان بدون همراه پناهنده در اگریا ، ولس اسکان در مرکز تحت نظارت صلیب سرخ یونان . Pedopoli Aghias Sofias ZIP CODE. 37300 (Agria, Volos)24280922022428092202[email protected]Zagorianou Ioanna, Lachana Eleniمرکز مهمان نوازی برای کودکان بی سرپرست در Volos تحت نظارت صلیب سرخ یونانی. کودک در مرکز به طور مستقیم از طریق EKKA (مرکز همبستگی اجتماعی ملی) ارسال می شود. ارائه مواد غذایی دوره و مراقبت های پزشکی، و دیگر خدمات ارایه میگردد.
ILIACHTIDA سازمان نهاد اجتماعی غیر انتفاعی در Lesvos Aghiou Therapontos sideroad, 81100 Μytilene69720885672251045577https://www.facebook.com/iliaktidamke/[email protected] and [email protected]Vassiliki Andreadeli دارای 3 ساختار است . محل اقامت برای پناهندگان بزرگسالان 215 نفر که در آپارتمان مرجع عالی پناهندگان سازمان ملل امور پناهندگان است به علاوه 10 ویا بیشتر از پناهجواست. ساختار دیگر برای پسران نوجوان ظرفیت 8/10 در نهایت ظرفیت های مشابه برای دختران وجود دارد.ساختار مهمان نوازی در Lesvos تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان
مرکز مهمان نوازی برای خانواده پناهجوهمکاری شهرداری تسالونیکی، ARSIS و NSRFAndrou 1, Τoumba Thessaloniki23109206702310920670http://arsis.gr/filoxenio-ikogenion-etounton-asilo/[email protected]Zoungos Manolisمرکز مهمان نوازی به متقاضیان برای حمایت بین المللی در یونان و به ویژه خطاب : 1-خانواده با حداقل یک فرزند کوچک 2- خانواده های تک والد متشکل از یک مادر یا پدر و حداقل یک کودک 3- زنان مجرد . خانم های باردار تنها . ساختار متشکل از 7 اتاق های فردی با ظرفیت 28 تخت در کل. مواد غذایی ارائه شده ، سرپناه، حمایت روانی و حقوقی ، زمین بازی و فعالیت های مختلف برای افراد زیر سن قانونی . برنامه های ساخته شده از طریق NCSSساختار توسط وزارت امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی تامین می شود.
کودکان روستاهای SOS- _x005F_x000D_
محل اقامت و برنامه مهمان نوازی برای پناهندگان بدون همراه .
انجمن های خیریه2 hospices in Thessaloniki and Serres2310233692http://www.sos-villages.gr/Basdaris Georgeوزارت و مرکز رفاه اجتماعی محل اقامت ، غذا و حمایت های قانونی ارائه برای کودکان با خانواده های خود ، کودکان روستاهایSOS ، از طریق کمک های مالی انجمن بین المللی مجموع حقوق و دستمزد و مشارکت کارکنان علمی و مشاوره مورد نیاز را پرداخت مینمایند. که برای بهره برداری از پناهگاه است.به تاریخ { 9 ماه می } زنگ بزنید برای اطلاعات که دوباره پراگرام چه وقت شروع می شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت رجوع شود .
میدان شهر استفاده از هوتل متروکه برای پناهنده گان به عنوان مسکنAcharnon 78 Αthenshttp://solidarity2refugees.gr/choros-stegasis-prosfygon-city-plaza/[email protected]هماهنگی گروه های همبستگی و پناهندگان در بین خودشان .شروع از روز جمعه 22 آوریل 2016 ساعت 10 صبح، هتل رها در میدان شهر در مرکز آتن به پناهندگان که به مسکن نیاز دارند . خانواده های پناهنده اول از ملیت های مختلف با گروه های همبستگی در حال حاضر کار جمعی برای تمیز کردن، تعمیر و سازماندهی منطقه، به زودی به عنوان یک پروژه از خود سازمان و همبستگی شروع می شود .
آسایشگاه برای بی بضاعتAghion Asomaton churchGranikou 24, Thissio210 52 24 310http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/koinonia.asp?what=9Father Ignatiusخوابگاه مسیحی هیان برای مردم بی بضاعت از هر ملیت .
شغل و مسکن برای پناهندهگانطرح مبارزه با اقتدارگرایانΚaniggos 22 and Kapodistriouhttps://www.facebook.com/Κατάληψη-Στέγης-Προσφύγων-Μεταναστών-Αλληλέγγυων-Κάνιγγος-22هماهنگی با گروپگروه همبستگی یک ساختمان در تقاطع خیابان Kaniggos و Kapodistriou خانه متروکه را به خاطر اسکان پناهنده گان به عنوان یک ساختار فوری مسکن توسط خود پناهندگان اشغال نموده. هدف سازمان ما این است که کمک به گام بعدی به زودی انجام می شود: مسکن دائمی ، ایجاد ساختارهای خودی( پناهندگان مهاجران ) ساختارهای که قادر به تولید شرایط مناسب زندگی برای همه و غیره باشد.
میزبانی پناهندگان در سالن سخنرانی عمومی 5 آتن سالون سخنرانی عمومی 5 آتنOktaviou Merlie & Prassa, Exarheiahttps://www.facebook.com/5olikeio/timelineهماهنگی توسط گروپ"نیاز و فشار برای اقامت پناهندگان پس از بسته شدن مرز مسیر بالکان، ما را وادار به گرفتن سالن سخنرانی عمومی Exarchia ، که در 2 سال و نیم گذشته بسته شده بود . برای تبدیل کردن به مسکن برای پناهندگان که از دریای اژه می امده اند Idomeni
شغل مهاجرین و پناهندگان ، Lyomena Liosionابتکار همبستگیIlission streethttp://lyomena.espivblogs.net/[email protected]در ماه گذشته فعلان در منطقه Zografou- که در تعاونی عضویت داشتند خانه هایی که مورد استفاده قرار نمی گرفت در خیابان Ilision و توسط شهرداری بیش از پنج سال بود که دیگر کسی در ان زنده گی نمی کردند را پیدا نموده و به باز سازی برای پناهندگان داده شد. هدف ما این است که برای ایجاد یک ساختار همبستگی و مهمان نوازی برای پناهندگان و مهاجران تا در شرایط انسانی زنده گی نمایند