Υποστηρηξτε μας Δωρεες - Μελη

Δωρεά

Οι μετανάστες είναι άνθρωποι ακριβώς όπως και εσύ. Με την διάφορα ότι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια και τη χώρα τους.

Ο αριθμός τον ανθρώπων που αφήνουν τα σπίτι τους, την χώρα τους, έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχει ξαναγίνει. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει περισσότερες από 15 συγκρούσεις, νέες η παλιές έχουν προκαλέσει απερίγραπτη τραγωδία και αθλιότητα σε εκατομμύρια ανά τον κόσμο.

Θερμή παράκληση να αναφέρετε το όνομά σας στην αιτιολογία κατάθεσης καθώς και να μας στείλετε ένα email στο [email protected] ενημερώνοντάς μας για την δωρεά και τα πλήρη στοιχεία σας. Σε κάθε περίπτωση, έπειτα από επικοινωνία, αποστέλλουμε απόδειξη είσπραξης.
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογαριασμου : 6551-127279-339
ΙΒΑΝ : GR75 0171 5510 0065 5112 7279 339
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ. Λογαριασμου : 129/480397-35
ΙΒΑΝ : GR43 0110 1290 0000 1294 8039 735
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Γίνε Μέλος

Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τον πληθυσμό αναφοράς (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ανιθαγενείς).

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων απαραίτητο είναι ο σκοπός τους να συνάδει με τους σκοπούς του Σωματείου και τα πρόσωπα που τα απαρτίζουν να ανήκουν στον πληθυσμό αναφοράς.
Στην περίπτωση των ενώσεων προσώπων απαραίτητο είναι τα πρόσωπα που τις απαρτίζουν να ανήκουν στον πληθυσμό αναφοράς.
Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, δεκτά ως τακτικά μέλη γίνονται πρόσωπα που ανήκουν στον πληθυσμό αναφοράς καθώς και πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στον πληθυσμό αναφοράς (εφόσον ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων τακτικών μελών που δεν εμπίπτει στον πληθυσμό αναφοράς δεν υπερβαίνει το 49% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων τακτικών μελών).

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει υποχρέωση να εργάζεται για τους σκοπούς του Σωματείου στο βαθμό που μπορεί, να μην αντιστρατεύεται σε αυτούς, να μετέχει στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., να εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ, να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!