Μάθετε περισσότερα για

το σκοπό μας

Σχετικά με εμάς

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποτελούμενο από προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες, φυσικά πρόσωπα κι επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού στην υποστήριξη και στην ενδυνάμωση των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και των ανιθαγενών.

Το σωματείο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2013, με σκοπό να λειτουργήσει ως φορέας αναφοράς, τόσο για τις προσφυγικές κοινότητες, όσο και για τους πρόσφυγες οι οποίοι επιθυμούν να απευθύνουν συλλογικά και οργανωμένα τα αιτήματά τους απέναντι στην Πολιτεία, αλλά και στην κοινωνία υποδοχής.

Από τους πρόσφυγες, με τους πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ιδρύθηκε από πρόσφυγες με σκοπό να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των ίδιων των προσφύγων και της νέας για αυτούς κοινωνίας υποδοχής. Το σωματείο λειτουργεί σταθερά ως ο ενδιάμεσος φορέας μεταξύ των κοινοτήτων, οργανωμένων και μη, της συντεταγμένης Πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών 

Εργαζόμαστε έχοντας στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας την αρχή της μη διάκρισης, του αμοιβαίου σεβασμού, της αποδοχής κάθε διαφορετικής ταυτότητας, φιλοδοξώντας να συμβάλλουμε καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό και στην αρμονική συμβίωση στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία

 
Με βάση τα παραπάνω, ενδυναμώνουμε τους πρόσφυγες και αναδεικνύουμε τη φωνή τους, προωθώντας το διαπολιτισμικό διάλογο, τόσο στο εθνικό, όσο στο ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Στρατηγικός μας στόχος είναι η συμπερίληψη των προσφύγων στις διαδικασίες και στις διεργασίες του σωματείου. Ενθαρρύνουμε τους πρόσφυγες να συμμετάσχουν ενεργά στα δημόσια πράγματα αντιμετωπίζοντας τους ως συμπολίτες μας με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Υποστηρίζουμε λόγω κι έργω τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, διασφαλίζοντας την ενεργή εμπλοκή τους στα κοινωνικά πράγματα.

Κοινότητες

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων από δημιουργίας του ενδυναμώνει τις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες στο πλαίσιο της οργάνωσης τους, συνηγορώντας υπέρ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.

Συνεργαζόμαστε με πολλές κοινότητες προσφύγων και μεταναστών συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση κι αντίληψη του θεσμικού πλαισίου.

Σε συνεργασία με τις κοινότητες που διατηρούν νομική οντότητα, υποστηρίζουμε όλους εκείνους που επιθυμούν να οργανωθούν και τυπικά έτσι ώστε να απευθύνονται πιο αποτελεσματικά και πιο συγκροτημένα στην Πολιτεία, αντιμετωπίζοντας, τις κοινωνικές προκλήσεις.

Οι κοινότητες οργανώνονται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά όπως η κοινή γλώσσα, η κοινή καταγωγή και το κοινό νομικό καθεστώς, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στις πρώτες προσπάθειες της κοινωνικής τους ένταξης.

Συγκεκριμένα, κοινότητες – μέλη του Φόρουμ με νομική οντότητα κι επίσημη μορφή είναι οι εξής: κοινότητα Κονγκό Ελλάδας, κοινότητα Αφγανών Προσφύγων και Μεταναστών, κοινότητα Ακτής Ελεφαντοστού, κοινότητα της Γουινέας, Σύλλογος Κινέζων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θρησκευτικές Ελευθερίες.

Ανεπίσημες κοινότητες ή κοινότητες που βρίσκονται στη διαδικασία νομιμοποίησης τους κι εκπροσωπούνται δια μέσου φυσικών προσώπων – μελών του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων είναι οι εξής: κοινότητα του Κονγκό Μπραζαβίλ, κοινότητα του Καμερούν, κοινότητα του Μπουρούντι, κοινότητα της Ουγκάντας, κοινότητα της Σομαλίας.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συμβουλεύει σταθερά κάθε μέλος από τις προσφυγικές κοινότητες που επιθυμεί να κατανοήσει το νομικό πλαίσιο λειτουργίας για την ανάπτυξη μίας κοινότητας ως νομικής οντότητας με σκοπό την καλύτερη κι αποδοτικότερη οργάνωση των πρωτοβουλιών και των δραστηριοτήτων των ίδιων των προσφύγων και των μεταναστών.

Οι αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της μη διάκρισης, η αποδοχή της ετερότητας, η ισορροπία μεταξύ των φύλων κι όλα όσα άπτονται της προάσπισης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούν κύρια συστατικά της στρατηγικής μας στη συμβουλευτική και στην οργάνωση των προσφυγικών κοινοτήτων.

Διεθνές & Ευρωπαικό Δίκτυο

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ως φορέας εκπροσώπησης προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων αποτελεί μέλος σημαντικών ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μέσω των οποίων επιχειρεί στην εκπλήρωση των στρατηγικών του στόχων, ασκώντας θεσμική πίεση και συνηγορία για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών υποδοχής, αποδοχής, ένταξης και συμπερίληψης των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών στην ελληνική κι ευρωπαϊκή κοινωνία.

Εθνικό δίκτυο

Σε εθνικό επίπεδο, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι τακτικό μέλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, συμβουλευτικών οργάνων σε κάθε δημοτική αρχή, αποτελώντας το μοναδικό οργανισμό συλλογικής εκπροσώπησης προσφυγικών κοινοτήτων στη χώρα.