Προγράμματα

AMIF PROJECT 2incING Thinking of integration process as a two-way inclusion

The project aims to promote and support refugee and migrant participation in the design and implementation of integration and related policies at local, regional, national and European level.

SO-CLOSE

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση ή τον αποκλεισμό των προσφύγων, διευκολύνοντας τις κοινές αναφορές με ανάλογες ιστορίες, μέσω της διαμεσολάβησης καινοτόμων ψηφιακών και καλλιτεχνικών εργαλείων.

Εκπαιδευτικό πακέτο για την ενδυνάμωση των οργανώσεων, των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων

Οι οργανώσεις προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη δημόσια ζωή, λειτουργώντας ως η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νεοεισερχομένων και της κοινωνίας υποδοχής.

SO-CLOSE

The project aims to contribute to social cohesion and combat the marginalization or exclusion of refugees by facilitating joint reporting with similar stories, through the mediation of innovative digital and artistic tools.

Η ομάδα συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων (SAT)

Με βάση την εμπειρία του στην κινητοποίηση και την ενδυνάμωση των προσφυγικών κοινοτήτων στην Αθήνα, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι αποφασισμένο να εστιάσει στην ολιτιστική πολιτική τους ένταξη.

Training kit for Empowering Refugee-Led Community Organisations

Refugee and migrant community organizations play an essential role in public life, by acting as a bridge of communication between newcomers and the host society.

The Greek Forum of Refugees’ Self-Advocacy Team (SAT)

Based on its experience in mobilizing and empowering refugee communities in Athens, the Greek Forum of Refugees is determined to focus on their cultural & political integration.

Υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) και επικεντρώθηκε σε δύο στόχους: Στην ενδυνάμωση και στην υποστήριξη των γυναικών με προσφυγικό υπόβαθρο και στην ενεργοποίηση μελών των κοινοτήτων σε δομές φιλοξενίας κι όχι μόνο.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων (GFR F.C.)

Το ποδόσφαιρο αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για την προσέγγιση και την επίτευξη του στόχου της ένταξης των προσφύγων, των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στην τοπική κοινωνία.

Support of employability and social entrepreneurship

The project aimed to consolidate and disseminate the cognitive tools produced in the first phase of the project to strengthen civil society and representatives of refugee communities facing statelessness issues in Europe.