Ασυλια Προστασια - δικαιωματα - υποχρεωσεις- αποφασεις- αιτησεις

Διεθνή Προστασία Τι ειναι;

Διεθνής προστασία είναι, σύμφωνα με το νόμο, η ιδιότητα του πρόσφυγα (η οποία τον κάνει δικαιούχο ασύλου) και το καθεστώς επικουρικής προστασίας.

Το άσυλο και η επικουρική προστασία είναι δύο παρόμοια καθεστώτα και συμπεριλαμβάνονται στον ενιαίο ορισμό “καθεστώς διεθνούς προστασίας”, το οποίο σημαίνει ότι ένα άτομο λαμβάνει προστασία από τη διεθνή κοινότητα/άλλο κράτος επειδή η χώρα του/της δε μπορεί ή δε θέλει να τον/την προστατέυσει (αυτό συμβαίνει για να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά του/της).

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ασύλου βασίζονται στη Συνθήκη της Γενεύης του 1951, που σχετίζεται με το Καθεστώς του Πρόσφυγα. Μία αίτηση για άσυλο μπορεί να γίνει από κάποιον/α που έχει φύγει από τη χώρα του/της και δε μπορεί να επιστρέψει σε αυτή εξαιτίας ενός πολύ βάσιμου φόβου ότι θα διωχθεί για λόγους:

φυλετικούς
θρησκευτικούς
εθνικότητας
συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα
πολιτικής άποψης

Για να χορηγηθεί το άσυλο στον/στην προσφεύγοντα/ουσα, θα πρέπει να πληρεί μία τουλάχιστον από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Η χορήγηση ασύλου δεν είναι μια φιλανθρωπική πράξη αλλά μια υποχρέωση της χώρας μας σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες και την ελληνική νομοθεσία.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επικουρικής προστασίας βασίζονται στη διεθνή και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το καθεστώς επικουρικής προστασίας χορηγείται σε άτομα που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα στη χώρα προέλευσής τους.

Ο σοβαρός κίνδυνος, βάσει νομοθεσίας αποτελείται από τα εξής:

θανατική ποινή ή εκτέλεση

βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

σοβαρή και ατομική απειλή της ζωής ενός πολίτη ή ατόμου λόγω αδιάκριτης βιαιότητας σε καταστάσεις διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύρραξης.

Διαδικασια στην Ελλαδα

registration gr 1
full registrati_gr 2
appeal gr
3rd remedy GR

Ειδικές περιπτώσεις

unacompained mi_gr
subsequent a gr_ 1
detention cente_19280898_5946ac04222da94c45dcecccdc8aa787248bfbb2

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αιτούντες άσυλου

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Να μην απελαθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας.

Να κινείστε ελεύθερα στη χώρα, εκτός από συγκεκριμένες περιοχές της χώρας όπου το αν θα κινηθείτε ελεύθερα εξαρτάται από το αν σας το επιτρέπει η κάρτα που σας έχουν παραχωρήσει.

Να ζητήσετε κατάλυμα για να διαμείνετε σε ένα Κέντρο Υποδοχής ή σε άλλου είδους εγκατάσταση.

Να εργαστείτε βάσει των συνθηκών που ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

Να έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλεια, με κάθε έλληνα πολίτη.

Να λαμβάνετε δωρεάν νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, εφόσον είστε ανασφάλιστος και άπορος.

Να έχετε δωρεάν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα (ισχύει και για τα παιδιά σας).

Να έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.

Να λαμβάνετε επίδομα αναπηρίας, εφόσον δεν είναι εφικτή η διαμονή σας σε Κέντρο Υποδοχής, (αν είστε ανάπηρο άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

Να παραμείνετε στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησής σας.

Να συνεργαστείτε με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα που αφορά την αίτησή σας και την εξακρίβωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Να πάτε αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία Ασύλου ούτως ώστε να ανανεώσετε την κάρτα σας πριν λήξει και, το πολύ, την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη της.

Να πληροφορήσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τη διεύθυνση της κατοικίας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και κάθε αλλαγή σε αυτά.

Να τηρείτε τις προθεσμίες όπως αυτές έχουν οριστεί μέσω των διαφόρων σταδίων της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής σας.

Να αποκαλύψετε την πραγματική σας οικονομική κατάσταση στην περίπτωση που λάβετε κοινωνικές παροχές από το ελληνικό κράτος.

Να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις που ισχύουν στην περίπτωση που στεγάζεστε σε Κέντρο Υποδοχής ή σε άλλου είδους εγκατάσταση.

Να μην ταξιδεύετε εκτός Ελλάδος.

Να μην επανενωθείτε με την οικογένειά σας από τη χώρα καταγωγής σας στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πρόσβαση σε εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αγορά εργασίας και κοινωνική ασφάλιση.

Λαμβάνετε άδεια διαμονής για τρία χρόνια.

Ταξιδιωτικά έγγραφα για ταξίδια στο εξωτερικό (εκτός της χώρας καταγωγής σας αν έχετε την ιδιότητα του πρόσφυγα).

Δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα (ισχύει και για τα παιδιά σας).

Λήψη νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον είστε ανασφάλιστος και άπορος.

Εργασία βάσει των συνθηκών που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, με κάθε έλληνα πολίτη.

Πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.