Το Αιγαίο εξακολουθεί να είναι νεκροταφείο για τους πρόσφυγες: επείγουσα ανάγκη για νόμιμες και ασφαλείς οδούς.