Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση

Βασική εργασία του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων είναι η ενημέρωση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο, των μεταναστών και των ανιθαγενών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Ο οργανισμός μας λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες και τις υπηρεσίες της Πολιτείας.

Σε συνεργασία με φορείς κι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εργαζόμαστε στην παραπομπή των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών στις αρμόδιες, ανά υπόθεση, διοικητικές υπηρεσίες, διατηρώντας επαφές και συνεργασίες με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αρμόδιες για τις υπηρεσίες που χρειάζονται να απευθυνθούν όπως επί παραδείγματι, η νομική υποστήριξη και συμβουλευτική, τα στεγαστικά ζητήματα, οι δομές και υπηρεσίες υγείας, η εργασιακή υποστήριξη και η συμβουλευτική, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η πρόσβαση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, κεντρικός μας στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κι ευρωπαϊκής κοινωνίας για τα ζητήματα των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών. Μέσα από την ανάληψη προγραμμάτων, τη διενέργεια στρατηγικών εκστρατειών ενημέρωσης, αλλά και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, επιχειρούμε στην ανάδειξη της αμοιβαίας συνύπαρξης μεταξύ νεοεισερχομένων και κοινωνίας υποδοχής, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση διαφορετικών στοιχείων κουλτούρας στο πλαίσιο της προαγωγής του διαπολιτισμικού διαλόγου.