Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που απορρέουν από τις κατευθύνσεις του καταστατικού λειτουργίας του σωματείου, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων δεσμεύεται ως προς την προκήρυξη εκλογών για τη συγκρότηση κι ανάδειξη νέου διοικητικού σχήματος κάθε δύο έτη. Σύμφωνα με τις ορισθείσες διαδικασίες, το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται δεδομένα από εκπροσώπους προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων που διατηρούν νομική οντότητα, αλλά και φυσικά πρόσωπα που αποτελούν εγγεγραμμένα μέλη και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου. 

Το διοικητικό συμβούλιο (2023 - 2025)

Ζαν - Ντιντιέ Τοτό Τομ - Ατα

Πρόεδρος

Μοχτάρ Ρεζάι

Αντιπρόεδρος

Αιμιλία Πλατή

Γραμματέας

Olga Rychagivska

Ταμίας

Farzana Hakimi

Μέλος

Tekilazaya Faustine Kanama

Μέλος

Gloria Mugalu

Μέλος

Igharo Uhunoma Godfrey

Μέλος

Spyros Nsubuga

Μέλος