Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Αν σκέφτεσαι μία τελευταία πράξη αλληλεγγύης του έτους …

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Από τους πρόσφυγες, με τους πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες

Το όραμά μας

Ανοιχτή και συμπεριληπτική
κοινωνία

Ο ρόλος μας

Είμαστε κομμάτι της λύσης
κι όχι του προβλήματος

Γιάννης Μπεχράκης / Reuters  Κως, Ελλάδα

Η συνθήκη της Γενεύης

Στις 8 Ιουλίου του 1951, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκριν τη Σύμβαση της Γενεύης η οποία μέχρι σήμερα προσδιορίζει διεθνώς το 2 καθεστώς κάτω από το οποίο ένας άνθρωπος αναγνωρίζεται ως πρόσφυγας.

Το άρθρο 1 της Σύμβασης ορίζει πως ο πρόσφυγας είναι ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγής του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης, αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σε αυτήν.

Η Σύμβαση της Γενεύης παραμένει διαχρονικά το βασικό διεθνές νομικό κείμενο το οποίο μπορεί να επικαλεστεί για την προστασία του κάθε άνθρωπος που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις δίωξης.

Το Δίκτυο μας

Ομάδα Συνηγορίας

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων διεκδικεί σταθερά την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης, αλλά και του περαιτέρω εκδημοκρατισμού του δημοσίου διαλόγου. Αποτελεί πεποίθηση του οργανισμού πως οι πρόσφυγες κι οι μετανάστες μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης στα σύγχρονα προβλήματα, συμβάλλοντας στην ευρύτερη κοινωνική πρόοδο μέσα από πρωτοβουλίες, συνέργειες και κυρίως, αναδεικνύοντας την κουλτούρα της σύγκλισης. Επιθυμία μας είναι η ανάδειξη των στοιχείων που ενώνουν την κοινωνία, εν αντιθέσει με εκείνα που, φαινομενικά, τη χωρίζουν.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συνηγορεί κι υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων, των μεταναστών και των ανιθαγενών στο πλαίσιο της αποτελεσματικής και ενεργούς συμπερίληψής τους στη νέα κοινωνία υποδοχής. Ο οργανισμός αξιοποιεί τη δικτύωσή του σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ισχυροποιώντας την εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και διεκδικώντας την πολιτική τους συμμετοχή και την ενίσχυση του ρόλου τους ως ισότιμοι πολίτες, καταπολεμώντας τη διάκριση και το διαχωρισμό. Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων αποτελεί, σταθερά, τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νεοεισερχομένων και της κοινωνίας υποδοχής.

“Δημοκρατία κι ισότιμη συμμετοχή για όλους”

Σχετικά με τη δράση μας

Δραστηριότητες

Το ΕΦΠ ως φορέας εκπροσώπησης των προσφυγικών κοινοτήτων αντιμετωπίζει τους αιτούντες άσυλο, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς ως ενεργά μέλη της νέας κοινωνίας υποδοχής θέτοντας ως στόχο την κοινωνική τους ένταξη και συμπερίληψη. Όλες οι δραστηριότητες του σωματίου στοχεύουν στην ανάδειξη των θετικών στοιχείων της αμοιβαίας συνύπαρξης μεταξύ του νεοεισερχόμενου πληθυσμού και της κοινωνίας υποδοχής. Το ΕΦΠ αποτελεί σταθερά έναν φορέα διαμεσολάβησης μεταξύ της πολιτείας και των προσφυγικών κοινοτήτων.

Δελτία Τύπου

Το ΕΦΠ δίνει χώρο και βήμα στους αιτούντες άσυλο, στους πρόσφυγες και στους μετανάστες να αναδείξουν και να ενδυναμώσουν τη φωνή τους συμμετέχοντας ενεργά στα κέντρα λήψεως αποφάσεων για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες επιθυμούν να συμβάλλουν στην εύρεση λύσεων για τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, ως ισότιμοι πολίτες.

Καμπάνιες

Το δίκτυο του ΕΦΠ αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στις καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος μεταξύ των οποίων η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενίσχυση της συμμετοχής του προσφυγικού και μεταναστευτικού πλυθησμού στα δημόσια πράγματα, η δημόσια υγεία, η κλιματική αλλαγή και θέματα φυσικά, που αφορούν το πεδίο της μετανάστευσης.

“Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι η υπέρτατη αξία”