Προγράμματα

Εκπαιδευτικό πακέτο για την ενδυνάμωση των οργανώσεων, των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων

Οι οργανώσεις προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη δημόσια ζωή, λειτουργώντας ως η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των νεοεισερχομένων και της κοινωνίας υποδοχής.

Ο ρόλος τους στην υποστήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο είναι κρίσιμος όσον αφορά την παροχή έγκυρων και χρήσιμων πληροφοριών για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής, βοηθώντας τόσο στην εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, όσο και στην ανάδειξη των κοινών σημείων αναφοράς μεταξύ των πολιτισμών.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας της απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους πρόσφυγες και βασίζεται στην ιδέα της υποστήριξης της ενεργού ένταξης περιθωριοποιημένων, ευάλωτων ή αποκλεισμένων κοινοτήτων.

Με αυτόν τον τρόπο το έργο επιδιώκει να ενισχύσει την ένταξη των προσφύγων υποστηρίζοντας την ενδυνάμωση εκείνων που θέλουν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις κοινότητές τους, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από το έργο, θα εντοπιστούν οι ανάγκες, οι δυνάμεις και οι τάσεις της κοινότητας και εμείς θα επιδιώξουμε να παράγουμε ένα εκπαιδευτικό πακέτο που θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και θα προσφέρει βελτιωμένες δεξιότητες ώστε να ξεπεραστούν.

Μέρος του έργου μας θα είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης που θα στοχεύει στην υποστήριξη της κινητοποίησης των προσφύγων σε οργανωμένες και αποτελεσματικές κοινότητες που θα είναι ενεργές σε διάφορους τομείς όπως η ομότιμη στήριξη, η παροχή κατάλληλων πληροφοριών ή άλλες υπηρεσίες εντός της κοινότητας, η συνηγορία σε εθνικό επίπεδο κι η αλληλεπίδραση με τους φορείς της κυβερνητικής εξουσίας, με στόχο την ενίσχυση της φωνής των αποκλεισμένων ομάδων και την πίεση ή ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής.

Αυτό θα είναι το εκπαιδευτικό κιτ που θα ενσωματώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους για αποτελεσματικότερη ένταξη και συμπερίληψη στις νέες χώρες υποδοχής τους.

Αυτό θα είναι το εκπαιδευτικό κιτ που θα ενσωματώσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην προσπάθειά τους για αποτελεσματικότερη ένταξη και συμπερίληψη στις νέες χώρες υποδοχής τους.

Available classes

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ελάτε σε επαφή σήμερα!

Learn more about our Cause

Contact us today!