Προγράμματα

Υποστήριξη της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Unitarian Universalist Service Committee (UUSC) και επικεντρώθηκε σε δύο στόχους: Στην ενδυνάμωση και στην υποστήριξη των γυναικών με προσφυγικό υπόβαθρο και στην ενεργοποίηση μελών των κοινοτήτων σε δομές φιλοξενίας κι όχι μόνο.

Μετά από μία σειρά εργαστηρίων με θέματα που αφορούσαν την απασχολησιμότητα, στόχος ήταν η παροχή υποστήριξης σε επιχειρηματικές ιδέες που ανέπτυξαν οι ίδιες οι συμμετέχουσες. Ακολούθως και με την αξιοποίηση συγκεκριμένων γνωστικών εργαλείων προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τις υφιστάμενες δεξιότητες των συμμετεχουσών με τις επιταγές της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα ανέπτυξαν οργανωτικές δεξιότητες τις οποίες δοκίμασαν στη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως φερ’ ειπείν η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου 2020).

Το πρόγραμμα προσαρμόστηκε στις συνθήκες και τις απαιτήσεις της πανδημίας, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του. Μάλιστα, με την υποστήριξη του χρηματοδότη, ένα μέρος του προϋπολογισμού δαπανήθηκε για την κάλυψη των αναγκών της χρηματοδοτικής καμπάνιας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον ευάλωτο πληθυσμό.

Στιγμιότυπο από τη διοργάνωση της Ημέρας της Γυναίκας το 2020 από τις γυναίκες των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος.

Available classes

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ελάτε σε επαφή σήμερα!

Learn more about our Cause

Contact us today!