Προγράμματα

SO-CLOSE

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και να καταπολεμήσει την περιθωριοποίηση ή τον αποκλεισμό των προσφύγων, διευκολύνοντας τις κοινές αναφορές με ανάλογες ιστορίες, μέσω της διαμεσολάβησης καινοτόμων ψηφιακών και καλλιτεχνικών εργαλείων.

Με βάση τις θεωρίες της δημιουργίας πολιτιστικής κληρονομιάς, την έκθεση των κοινών εμπειριών του παρελθόντος και του παρόντος, την ακρόαση των αναγκών των ομάδων – στόχων και μέσω της ανάπτυξης ενός προτύπου μεθοδολογίας για συν – δημιουργικό σχεδιασμό ψηφιακών και πολιτιστικών εργαλείων, το SO-CLOSE θα βελτιώσει την κοινωνική συνοχή και θα προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των προσφύγων και των τοπικών κοινωνιών.

Τα δεδομένα και η μεθοδολογία που θα προκύψουν από το πρόγραμμα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη διαφόρων ψηφιακών εφαρμογών. Ως εκ τούτου, η κοινοποπραξία του προγράμματος διαθέτει ισχυρούς τεχνολογικούς συνεργάτες με εμπειρία στον τομέα αυτό. Συνδυάζοντας τα πεδία της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, των πολιτιστικών σπουδών, της τέχνης και της επιστήμης των υπολογιστών, το SO-CLOSE θα σχεδιάσει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά εργαλεία όπως διαδραστικά βιβλία μαγειρικής, διαδραστικά ντοκιμαντέρ βασισμένα σε εμβυθιστική εγγραφή βίντεο, διαδραστικές εκθέσεις βασισμένες σε προσωπικές αναμνήσεις κι αφήγηση ιστοριών ή μια διαδικτυακή πλατφόρμα, με το όνομα “Memory Center”, μία διαδικτυακή δεξαμενή πληροφοριών για όλο το πρόγραμμα.

Το SO-CLOSE θα εφαρμοστεί σε τέσσερις διαφορετικές πιλοτικές τοποθεσίες, οι οποίες επιλέχθηκαν λόγω των ομοιοτήτων τους με το σήμερα, αλλά και λόγω της συνέχειας της ιστορικής μνήμης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς:

  • VDA, Κρακοβία (Πολωνία)
  • Στρατόπεδο συγκέντρωσης νησιών Τρίκερι (Ελλάδα)
  • MUME de l’Exili (Ισπανία)
  • MONTE Marzabotto (Ιταλία)

Το SO – CLOSE χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, “Horizon 2020” και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων συμμετέχει στην κοινοπραξία με μεγάλους εταίρους μεταξύ άλλων όπως τα Πανεπιστήμια Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) και το Lund University.

Το SO-CLOSE υιοθετεί την υπεράσπιση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας που βασίζεται στη διαφορετικότητα. Το πρόγραμμα θα εγγυηθεί το διαμοιρασμό της γνώσης των εμπειριών που έζησε ο εκτοπισμένος πληθυσμός και θα χρησιμεύσει ως χώρος για τη δημιουργία δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην αναγνώριση διαφορετικών ταυτοτήτων και στην αντίληψη των προσφύγων όχι ως «πρόβλημα» αλλά ως θύματα δίωξης, θύματα άμεσης ή έμμεσης βίας στους τόπους καταγωγής τους.

Το SO-CLOSE θα ενδυναμώσει την ιδέα ότι ο πολιτισμός δεν είναι ένα είδος «σακιδίου» που κουβαλάει κανείς μαζί του και δείχνει όποτε χρειαστεί ή ζητηθεί, που μένει για πάντα πανομοιότυπο από μόνο του επειδή καθορίζεται από κάθε είδους εξωτερική και συλλογική οντότητα. Ο πολιτισμός, μάλλον, είναι ένα είδος «πλαστελίνης» που έχει, φυσικά, τη δική του συνέπεια και εσωτερική ουσία, αλλά θα μπορούσε να διαμορφωθεί και να τροποποιηθεί από κάθε εξατομικευμένη εμπειρία κι εξέλιξη, αλληλεπιδρώντας με την ανάπτυξη και τις ατομικές εμπειρίες του άλλου.

Το SO-CLOSE θα εργαστεί για να διαδώσει αυτήν την ιδέα όχι μόνο σε σχέση με το μεταναστευτικό πλαίσιο αλλά και σε κάθε άτομο που σχετίζεται με το εγγενές περιβάλλον. Αυτό θα επιτρέψει, συγκεκριμένα, την κοινωνική συνοχή, διότι θα καταστήσει απόλυτα σαφές και προφανές ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια κατάσταση ως μεταβλητή οντότητα. Τέλος ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός δομημένου δικτύου κοινού ενδιαφέροντος, που θα αποτελείται από πολυεπιστημονικούς φορείς, οι οποίοι θα συμβάλουν στην καθιέρωση μιας μακροχρόνιας κι αποτελεσματικής εμπειρίας, ανταλλάσσοντας πρακτικές στον τομέα της εξαναγκαστικής μετανάστευσης.

Διαβάστε τις δημοσιεύσεις του SO-CLOSE εδώ:

VOLUME 1: Forced displacements: a European History

VOLUME 2: From so far to so close: Stories from the present and the past

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ελάτε σε επαφή σήμερα!