Προγράμματα

Η ομάδα συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων (SAT)

Με βάση την εμπειρία του στην κινητοποίηση και την ενδυνάμωση των προσφυγικών κοινοτήτων στην Αθήνα, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων είναι αποφασισμένο να εστιάσει στην ολιτιστική πολιτική τους ένταξη.

Τα περισσότερα μέτρα κι οι πρωτοβουλίες ένταξης που προωθούνται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επικεντρώνονται, κυρίως, στην κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση.

Φυσικά, το τελευταίο αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για μια πραγματική ένταξη στην κοινωνία. Ωστόσο,το ζήτημα της πολιτικής ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών είναι καθοριστικό για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πρωτίστως, για τους ίδιους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά και για την ίδια την κοινωνία υποδοχής. Η κατανόηση του πολιτικού συστήματος και της θεσμικής διάρθρωσης της χώρας υποδοχής αποτελεί κρίσιμο στοιχείο ολοκλήρωσης ενός πολίτη.

Υπό αυτό το πρίσμα, ένας από τους πιο πρώιμους στόχους που τέθηκε από το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων κατά την περίοδο σύστασής του πραγματοποιήθηκε. Η δημιουργία ομάδας συνηγορίας (SAT), αποτελούμενη από μέλη διαφόρων εθνικοτήτων, η οποία θα υποστηρίξει μια ολιστική κοινωνική ένταξη με βάση την πολιτική της συμμετοχή και με με στόχο να επηρεάσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οργανώνοντας, παράλληλα, τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, είναι η σπουδαιότερη αποστολή του οργανισμού.

Τα μέλη του SAT πέρασαν από διάφορα εργαστήρια, πραγματοποίησαν ενημερωτικές συναντήσεις για τα μέλη του και τις κοινότητές τους, είχαν την ευκαιρία να εργαστούν στα εργαστήρια και προσκλήθηκαν ως βασικοί ομιλητές σε διάφορα συνέδρια, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Τα οφέλη που αποκτήθηκαν από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες είχαν ως αποτέλεσμα η ομάδα να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, δημόσιας παρουσίας καταφέρνοντας να ευαισθητοποιήσει τις προσφυγικές κοινότητες σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές στο πολιτικό στερέωμα.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όλους τους συμμετέχοντες στο SAT προκειμένου να υποστηρίξουμε κάθε άτομο που διαθέτει κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία συνηγορίας.

Τέλος, ενισχύουμε, σταθερά, την αλληλεπίδραση μεταξύ της ομάδας συνηγορίας και των ατόμων αναφοράς που εκπροσωπούν τις εθνικές αρχές, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θεσμούς, ενώ, παράλληλα, ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων. Στοχεύοντας στη διεξοδική ενημέρωση των μελών της ομάδας συνηγορίας, εφοδιάζουμε τους δυνητικούς εκπροσώπους του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων με χρήσιμα εργαλεία και σε βάθος περιεχόμενο πάνω σε κρίσιμα ζητήματα του δημόσιου βίου κι ενδιαφέροντας, έχοντας το βλέμμα μας σταθερά προς την αποτελεσματική αντιπροσώπευση των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η φιλοσοφία της ομάδας συνηγορίας του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων βασίζεται στην αρχή πως η καλύτερη εκπροσώπηση των προσφυγικών και των μεταναστευτικών κοινοτήτων αναδύεται μέσα από τις ίδιες τις κοινότητες και τα μέλη τους. Οι λύσεις μπορούν να έρθουν από τους πρόσφυγες, με τους πρόσφυγες, για τους πρόσφυγες. Πάντα στο πλαίσιο της ενίσχυσης κι ενδυνάμωσης της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής συνοχής της χώρας υποδοχής.

Available classes

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ελάτε σε επαφή σήμερα!

Learn more about our Cause

Contact us today!