Προγράμματα

Ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση για το πλαίσιο της ανιθαγένειας

ο πρόγραμμα στόχευσε στην εδραίωση και στη διάδοση γνωστικών εργαλείων που παρήχθησαν στην πρώτη φάση του έργου για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων προσφυγικών κοινοτήτων που έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο της ανιθαγένειας στην Ευρώπη. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του προσδιορισμού της ιθαγένειας στις ευρωπαϊκές διαδικασίες ασύλου, αλλά και την έλλειψη επαρκούς πλαισίου ανταπόκρισης στις ανάγκες των ατόμων που εμπίπτουν στο παραπάνω νομικό καθεστώς.

Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων ως εταίρος του προγράμματος συνέβαλε στη συνηγορία υπέρ της διασφάλισης της προστασίας των ανιθαγενών προσφύγων και μεταναστών για την αναχαίτιση της αύξησης σχετικών υποθέσεων ανά την Ευρώπη. Ο εντοπισμός του μεγάλου κενού στη γνωσιολογική κατάρτιση όσων εργάζονται στο πεδίο και καλούνται να αντιμετωπίσουν τα παραπάνω ζητήματα, σε συνδυασμό με την ανάγκη ανάπτυξης περαιτέρω δυνατοτήτων, προέκρινε τη σημασία της ανάληψης περισσότερης κι ουσιαστικότερης δράσης για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα ζητήματα της ανιθαγένειας.

Μάθετε περισσότερα για εμάς

Ελάτε σε επαφή σήμερα!

Learn more about our Cause

Contact us today!