Category: اطلاع رسانی

پروگرام هفتگی ترجمان ها در شفاخانه های آتن   21-25/5
Post

پروگرام هفتگی ترجمان ها در شفاخانه های آتن 21-25/5

دوشنبه 21/05/2018 اليكسانذرا : عربي اغيا سوفيا : عربي &  فارسي إڤاغيليسموس : فارسي بوليكلينيكي بيرإوس : عربي  ذافني : — غينيماتاس: — سه شنبه 22/05/2018 اليكسانذرا : عربي اغيا سوفيا : عربي &  فارسي إڤاغيليسموس : عربي بوليكلينيكي بيرإوس :  فارسي ذافني : — غينيماتاس: عربي چهارشنبه 23/05/2018 اليكسانذرا : عربي اغيا سوفيا : عربي &  فارسي إڤاغيليسموس : — بوليكلينيكي بيرإوس : عربي  ذافني...

9/12/2017: راهپیمایی برای حق آزادی و پیوند خانوادگی اگر فرود گاها و بنادر برروی ما بسته هستند اما ما میتوانیم به خیابان ها بریزیم
Post

9/12/2017: راهپیمایی برای حق آزادی و پیوند خانوادگی اگر فرود گاها و بنادر برروی ما بسته هستند اما ما میتوانیم به خیابان ها بریزیم

راهپیمایی برای حق آزادی و پیوند خانوادگی اگر فرود گاها و بنادر برروی ما بسته هستند اما ما میتوانیم به خیابان ها بریزیم راهپیمایی برای: آزادی و تأمین حقوق بشری توقف فوری نگهداری اجباری پناهجویان در جزایر یونان الحاق یا پیوند مجدد خانواده ها در اروپا ما به دنبال صلح و امنیت اینجا پناه آوردیم...

Post

منازره ازاد در رابطه ای پناهندگان و حقوق بشر .

چهارشنبه 14 دسامبر النیکوفوروم پروسفیقون راه انداز یک مذاکره به نمایندگی از SCI Hellas volunteering برای هفته حقوق بشر با هدف گرد هم جمع کردن پناهندگان . داوطلبانان  و سازمانها برای مبادله کردن نظرها و ایدها درباره وضعیت یونان در رابطه با پناهندگان و کسانی که متقاضی پناهندگی هستنند . برای شروع . یک مستند...