پروگرام هفتگی ترجمان ها در شفاخانه های آتن 21-25/5

Home / Featured Actions / پروگرام هفتگی ترجمان ها در شفاخانه های آتن 21-25/5
پروگرام هفتگی ترجمان ها در شفاخانه های آتن   21-25/5

دوشنبه 21/05/2018

اليكسانذرا : عربي
اغيا سوفيا : عربي &  فارسي
إڤاغيليسموس : فارسي
بوليكلينيكي بيرإوس : عربي 
ذافني : —
غينيماتاس: —
سه شنبه 22/05/2018
اليكسانذرا : عربي
اغيا سوفيا : عربي &  فارسي
إڤاغيليسموس : عربي
بوليكلينيكي بيرإوس :  فارسي
ذافني : —
غينيماتاس: عربي
چهارشنبه 23/05/2018
اليكسانذرا : عربي
اغيا سوفيا : عربي &  فارسي
إڤاغيليسموس :
بوليكلينيكي بيرإوس : عربي 
ذافني : عربي &  فارسي
غينيماتاس: —
 پنج شنبه 24/05/2018
اليكسانذرا : عربي
اغيا سوفيا : عربي &  فارسي
إڤاغيليسموس : عربي &  فارسي
بوليكلينيكي بيرإوس : — 
ذافني : —
غينيماتاس: عربي
جمعه 25/05/2018
اليكسانذرا : عربي
اغيا سوفيا : عربي &  فارسي
إڤاغيليسموس :
بوليكلينيكي بيرإوس : —
ذافني : عربي &  فارسي
غينيماتاس: —
%d bloggers like this: