Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων για την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στην κλειτοριδεκτομή

Home / Ευαισθητοποίηση / Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων για την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στην κλειτοριδεκτομή
Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων για την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικής Ανοχής στην κλειτοριδεκτομή

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της UNICEF και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1997, Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (Α.Γ.Γ.Ο.) ,δηλώνει κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων ή την πρόκληση οποιουδήποτε άλλου τραυματισμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων για μη ιατρικούς λόγους“.

Ο γενετήσιος ακρωτηριασμός των γυναικών έχει πολύ αρνητικές συνέπειες τόσο για τη σωματική και όσο και για τη ψυχική υγεία των γυναικών κι επηρεάζει τη σεξουαλική τους ζωή. Μπορεί, μεταξύ άλλων, να προκαλέσει μολύνσεις και χρόνιους πόνους, αλλά και στειρότητα ή επιπλοκές κατά τον τοκετό. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του ακρωτηριασμού προκαλείται αιμορραγία που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο.

Σε πολλές από τις χώρες όπου εφαρμόζεται υπάρχουν νόμοι που τον απαγορεύουν, αλλά δεν εφαρμόζονται επαρκώς ή καθόλου. Το 2012 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε τον γυναικείο γενετήσιο ακρωτηριασμό ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ψήφισε ομόφωνα να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την κατάργησή του.

Mε ψήφισμά του, το 2001, το Συμβούλιο αναγνώρισε την κλειτοριδεκτομή ως απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση στα πλαίσια του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ταυτόχρονα, προέτρεψε όλα τα κράτη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση του αλλά και την προστασία των θυμάτων και των εν δυνάμει θυμάτων.

Η Σύμβαση ορίζει την έμφυλη βία κατά των γυναικών ως «βία που στρέφεται εναντίον μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα ή που πλήττει τις γυναίκες δυσανάλογα». Ο όρος «γυναίκες», για τους σκοπούς της Σύμβασης, περιλαμβάνει και τα κορίτσια κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Όσον αφορά τον τομέα του ασύλου, η Σύμβαση αναγνωρίζει τον ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων και κάθε άλλη μορφή βίας κατά των γυναικών ως μορφή δίωξης και προτρέπει τα συμβαλλόμενα μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αναγνωριστεί ως μορφή δίωξης κατά την έννοια του άρθρου 1, Α(2) της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων.

Η κατάργηση της βάρβαρης πρακτικής έχει ζητηθεί ήδη από πολυάριθμες διακυβερνητικές οργανώσεις μεταξύ των οποίων η Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, καθώς και σε τρία ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγές:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43839/9789241596442_eng.pdf;jsessionid=A47A0ADCAC6759ED5DAEE15269F2CAC6?sequence=1

https://smw.ch/article/doi/smw.2011.13137

https://www.unicef.org/publications/files/FGM-C_final_10_October.pdf

%d bloggers like this: