Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027: μια ευκαιρία για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Home / Δελτίο Τύπου / Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027: μια ευκαιρία για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα
Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027: μια ευκαιρία για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Αβραμίδης

Την περασμένη Τρίτη, 14 Ιουνίου τέσσερις οργανώσεις (Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Solidarity NowGeneration 2.0 for RightsEquality & Diversity και Terre des hommes Hellas) της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης στην Ελλάδα, δημοσίευσαν μια σύνοψη πολιτικής με συστάσεις προς τις εθνικές αρχές σχετικά με την αποδοτικότερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την ένταξη των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα.

Η επικείμενη έλευση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) – του επταετούς σχεδίου δαπανών της Ευρώπης – είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα να βελτιώσει τις κοινωνικές της πολιτικές για όλους και να επανεξετάσει την προσέγγιση και τη στρατηγική της για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών. Μια ευκαιρία που δεν μπορεί να χάσει η χώρα, ειδικά μετά την κρίση του Covid-19, η οποία θα έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις ευάλωτες ομάδες, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Οι τέσσερις οργανώσεις  προτείνουν τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης κονδυλίων και προγραμμάτων μέσω της σύνοψης πολιτικής (θα δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο) που εξετάζει εις βάθος τις τρεις βασικές πτυχές της ένταξης – εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, απασχολησιμότητα και στέγαση- προτείνοντας συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες για τη βελτίωσή τους. Όλες οι συστάσεις είναι το αποτέλεσμα συζητήσεων μεταξύ πολλών φορέων που ασχολούνται με τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων ελληνικών εθνικών και τοπικών αρχών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων, κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το έτος.

Οι οργανώσεις καλούν τις ελληνικές αρμόδιες αρχές να λάβουν υπόψη τους τις προτεινόμενες συστάσεις κατά την υποβολή των προτάσεών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους της ΕΕ για να διασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή καθώς και να δημιουργήσουν μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία για όλους.

Δείτε αναλυτικά τη σύνοψη πολιτικής εδώ.

 

 

%d bloggers like this: