Πρόσφυγες από όλη την Ευρώπη ενωμένοι-RISE !

Home / Συμμετοχή / Πρόσφυγες από όλη την Ευρώπη ενωμένοι-RISE !
Πρόσφυγες από όλη την Ευρώπη ενωμένοι-RISE !

RISE -Refugees’ Ideas and Solutions for Europe

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων (GFR) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για  Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE) εντόπισαν εθνικά σημεία επαφής σε διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες που βασίζονταν σε ήδη υπάρχοντα δίκτυα. Όλα τα πιθανά μέλη του εθνικού δικτύου έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2016 η ομάδα του RISE διεξήγαγε την πρώτη Οργανωτική Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Περισσότεροι από 15 αντιπρόσωποι από διαφορετικές οργανώσεις προσφύγων και μεταναστών από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Ελλάδα) έδωσαν το παρόν. Σκοπός της συνάντησης ήταν να οριστεί η μεθοδολογία για το συγχρονισμό των συσκέψεων και των βασικών θεμάτων συζήτησης. Έγιναν έντονες συζητήσεις σχετικά με τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη και τις διαφορετικές μεθόδους που μπορούν να ακολουθήσουν ώστε να συγκεντρώσουν ένα μεγάλο εύρος απόψεων διαφορετικών προσφύγων. Αρκετοί συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η ιδέα για ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο προσφύγων και μεταναστών θα έπρεπε να έχει ήδη υλοποιηθεί και έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό και προσήλωση στο να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν στο δίκτυο. Συνεπώς, οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του εθνικού δικτύου απέδωσαν καρπούς και όλοι οι συμμετέχοντες ήταν πολύ πρόθυμοι να μοιραστούν τις ιδέες τους για τον τρόπο προσέγγισης των κοινοτήτων των προσφύγων.rnrnΚατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου τα μέλη του δικτύου (που λειτουργούν ως εθνικά σημεία επαφής) θα έχουν το χρόνο να εντοπίσουν κατάλληλες στρατηγικές για να προσεγγίσουν και να κινητοποιήσουν κοινότητες προσφύγων και μεταναστών στις χώρες τους, ούτως ώστε να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Στα μέσα του Νοέμβρη θα διεξαχθεί στην Αθήνα το πρώτο σεμινάριο του δικτύου, όπου τα μέλη του θα μπορέσουν να ανταλλάξουν εμπειρίες και προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατα τη διάρκεια των συζητήσεων με τις κοινότητες προσφύγων. Το πρότζεκτ RISE μόλις ξεκίνησε και υπόσχεται σημαντική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών μεταξύ των κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και όπως έχει αρκετά καλά διατυπωθεί “δεν μπορούν να μιλάνε για μας και να αποφασίζουν για το μέλλον μας χωρίς εμάς”.
“The project RISE is part of Advocate Europe, the European idea challenge by MitOst in cooperation with Liquid Democracy, funded by Stiftung Mercator”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: